Väikelaevakindlustus

Väikelaevakindlustuse (laevad pikkusega kuni 24m) eesmärk on kaitsta väikelaevaõnnetuse korral omanikku materiaalse kahju eest. Kokkupõrge või otsasõit veeliikluses, väikelaeva mootori või põhja vigastus kohtumisel kivi või palgiga ja torm – need on väikelaeva tüüpilised ohud.
 


Väikelaevakindlustus pakub kindlustuskaitset järgmiste riskide vastu:

  • veesõiduõnnetus –ootamatu ja ettenägematu väikelaevaväline õnnetusjuhtum, nt kokkupõrge teise veesõiduki või muu esemega;
  • torm – tormiks loetakse tuult, mille keskmine kiirus on üle 15m/sek;
  • vargus, ärandamine, röövimine;
  • vandalism;
  • tulekahju;
  • vahetu pikselöök;
  • ellingukahju;
  • transpordikahju.

Kindlustada saab Eesti väikelaevaregistrisse kantud väikelaevu. Kindlustuse alla kuuluvad väikelaeva kere, mastid, purjed, mootor(id), laevas kasutatavad seadmed ja varustus kindlustustingimustes toodud piirangutega.

 

Laevaomaniku vastutuskindlustus

Kindlustatuteks kindlustuspoliisil toodud väikelaeva omanik ning isikud, kes kasutavad kindlustusobjekti kindlustusvõtja nõusolekul. Kindlustus hüvitab kindlustatu poolt teisele juriidilisele või füüsilisele isikule käesolevate kindlustuse tingimuste alusel kindlustatud kindlustuse objekti õiguspärase valdamise ja kasutamisega tekitatud isiku- või esemekahju, mille eest kindlustustatu on tsiviilkorras vastutav ja mis tuleneb kindlustusperioodil toime pandud ettevaatamatust teost.

 


 

 

Küsi pakkumist!    

 

 

Kindlustuspakkumise saamiseks täitke avaldus ja saatke see meie e-meilile.

 

 

DOC     ODT     PDF   VÄIKELAEVAKINDLUSTUSE AVALDUS

 

 

  info@lkm.ee