Tsiviilvastutuskindlustus

Tsiviilvastutuskindlustuse lepingu sõlmijaks võivad olla nii juriidilised kui ka füüsilised isikud.
Kindlustus võimaldab maandada ameti- või kutsetegevuse, üldise või igapäevase tegevuse vastutusega seotud riske, hüvitab kolmandale isikule vara- ja isikukahjud, mida kindlustusvõtja on tekitanud oma ameti- või kutsetegevuses ning üldises või igapäevases tegevuses.

 

Üldine tsiviilvastutuskindlustus. Teie või Teie firma poolt kolmandale isikule tekitatud kahju (näiteks talvel tänava liivatamata jätmine, mille tagajärjel kolmas isik libastus ja murdis jalaluu).

 

Erialane tsiviilvastutuskindlustus. Teie või Teie firma poolt erialase või ametialase teenuse osutamisel kolmandale isikule tekitatud kahju.

 

Tootevastutuskindlustus. Teie toodetud ebakvaliteetse või praaktoote tarbimisel/kasutamisel kolmandale isikule tekitatud kahju (näiteks vett läbilaskev akvaarium rikub põrandakatte, kruvi saias murrab hamba vm).

 

Tööandja vastutuskindlustus. Annab võimaluse kindlustada tööandja vastutust töötajatega juhtuvate tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste korral.
Hüvitamisele kuulub tööõnnetuse ja kutsehaigestumise tagajärjel töötajale või töötaja surma korral tema ülalpeetava(te)le põhjustatud kahju.

 


 

Küsi pakkumist!    

 

 

Kindlustuspakkumise saamiseks täitke avaldus ja saatke see meie e-meilile.

 

 

DOC     ODT     PDF   ADVOKAATIDE ERIALASE TEGEVUSE VASTUTUSKINDLUSTUSE AVALDUS

DOC     ODT     PDF   ARHITEKTIDE ERIALASE TEGEVUSE VASTUTUSKINDLUSTUSE AVALDUS (aastamaht)

DOC     ODT     PDF   ARHITEKTIDE ERIALASE TEGEVUSE VASTUTUSKINDLUSTUSE AVALDUS (projekt)

DOC     ODT     PDF   EHITISE VÕI KINNISTU OMANIKU VASTUTUSKINDLUSTUSE AVALDUS

DOC     ODT     PDF   ERIALASE TEGEVUSE VASTUTUSKINDLUSTUSE AVALDUS

DOC     ODT     PDF   ETTEVÕTTE TEGEVUSE VASTUTUSKINDLUSTUSE AVALDUS

DOC     ODT     PDF   KOHTUTÄITURITE ERIALASE TEGEVUSE VASTUTUSKINDLUSTUSE AVALDUS

DOC     ODT     PDF   KORTERIOMANIKE KAASOMANDI VASTUTUSKINDLUSTUSE AVALDUS

DOC     ODT     PDF   MEDITSIINITÖÖTAJA ERIALASE TEGEVUSE VASTUTUSKINDLUSTUSE AVALDUS

DOC     ODT     PDF   NOTARITE ERIALASE TEGEVUSE VASTUTUSKINDLUSTUSE AVALDUS

DOC     ODT     PDF   PATENDIVOLINIKU ERIALASE TEGEVUSE VASTUTUSKINDLUSTUSE AVALDUS

DOC     ODT     PDF   RAAMATUPIDAJATE ERIALASE TEGEVUSE VASTUTUSKINDLUSTUSE AVALDUS

DOC     ODT     PDF   TOOTEVASTUTUSKINDLUSTUSE AVALDUS

DOC     ODT     PDF   TÖÖANDJA VASTUTUSKINDLUSTUSE AVALDUS

DOC     ODT     PDF   ÜRITUSE KORRALDAJA VASTUTUSKINDLUSTUS

 

 

 

 

  info@lkm.ee