Vastutuskindlustus üürnikule või rentnikule

Üürniku või rentniku vastutuskindlustus on mõeldud üürnikule või rentnikule, kelle tegevuse tagajärjel võib tekkida isikukahju, asjakahju või otsene finantskahju üürile- või rendileandjale.


Üürniku või rentniku vastutuskindlustusega ei hüvitata üürnike või rentnike tekitatud kahjusid kolmandatele isikutele. Kui soovite kindlustada vastutust, mis hõlmaks ka teie tegevusest tulenenud kahju kolmandale isikule, siis soovitame ettevõtte tegevuse vastutuskindlustust.

 


 

Küsi pakkumist!    

 

 

Kindlustuspakkumise saamiseks täitke avaldus ja saatke see meie e-meilile.

 

 

DOC     ODT     PDF   ETTEVÕTTE TEGEVUSE VASTUTUSKINDLUSTUSE AVALDUS    

 

 

  info@lkm.ee