Millest koosneb kindlustusmaakleri teenus?

Riskianalüüsi teostamine

Olemasolevate kindlustuslepingute analüüs

Riskide hindamine- milliseid riske käsitleda, milliseid mitte

Parima kindlustuskatte ja kindlustushinna valimine

 

Kindlustushanke läbiviimine

Pakkumiste tellimine kindlustusseltsidelt

Kindlustusmaakleri poolt läbiviidud riskianalüüs koos ja parima kindlustuskatte valimine

 

Kindlustuslepingute vahendus

Suhtlemine kindlustusseltsidega

Lepingute andmete vastavuse kontroll kindlustustellimusele

 

Nõustamine kahjujuhtumi korral

loe edasi