Koos põhiteenustega pakub Lõuna Kindlustusmaakler kahjunõustamisteenust, mis kujutab endast järgmist:

 

  • Nõustada klienti pidevalt kahjukäsitluse protsessis, välja arvatud esindada kohtus. Meie  eesmärgiks on tagada kahjunõuete kiire käsitlemine ja kõigi vajalike abinõude rakendamine tagamaks kliendi stabiilne finantsolukord;
  • Vajadusel informeerida kindlustusandjat kahjust;
  • Administreerida kahju (dokumentatsioon, hüvitiste kogumine, edastamine kliendile jne);
  • Abistada vajadusel kindlustusandja poolt määratud kahjukäsitlejat;
  • Minimeerida võimalikud viivitused kahjukäsitlusprotsessis alates kahjujuhtumi teate esitamisest kuni lõpliku lahenduseni;
  • Koostöö nii  kahjukäsitlejate kui ka kindlustusandjatega;
  • Tagada kõigi osapoolte regulaarne informeerimine menetluse käigust;
  • Vajadusel koostada igakuine raport hüvitatud kahjudest ning hüvitatavatest kahjudest.