ADB Gjensidige Eesti filiaali kahjukäsitlus

Teata kindlustusjuhtumist online

Gjensidige kahjuteade

 
Tel (372) 16112
E-kiri kahjud@gjensidige.ee
www.gjensidige.ee
 
 
 

Sõidukikindlustuse kahjudest teatamine ja registreerimine telefonil 16112.
Teid aitab 24 tundi ööpaevas ja 7 päeva nädalas Gjensidige kahjukäsitluse koostööpartner Roheline Laine OÜ (www.rohelinelaine.ee). 
Väljaspool tööaega registreerib liikluskahju esmase teavituse meie koostööpartner Roheline Laine (372) 655 5667