Ettevõtte varakindlustus

 

 

 

 

Kindlustusvõtjateks on ettevõtted, füüsilistest isikutest ettevõtjad jms.

 

Kindlustusobjektideks loetakse:

  • hooned ja rajatis - maaga püsivalt ühendatud valmis- või pooleliolev ehitis, k.a. tootmishooned
  • siseviimistlus - hoone osad, mida saab muuta või eemaldada ilma hoone neid osi kahjustamata, mis on vajalikud hoone püsimiseks ja ohutuse tagamiseks
  • varustus - seadmed, masinad, inventar
  • kaup - tooraine, pooltooted, valmistooted ja varuosad
  • lisakulutused - koristus- ja lammutustööde kulud, õigusaktidega kehtestatud nõuetest tulenevad lisakulud ja projekteerimiskulud

Lisa kindlustuskaitsena hoone välis- ja siseklaasidele ning reklaamrajatistele.

 

Kindlustatavad riskid:

  • tulekahju
  • loodusõnnetus
  • veeavarii
  • vandalism
  • vargus, röövimine vallasvarale

 

Lisaks tutvu ka teiste kindlustus katetega:

Ärikatkemise kindlustus
Elektrooniliste seadmete kindlustamine
Ehitusmasinate ja ehitusseadmete kindlustamine
Vastutuskindlustus
Ehituse koguriskikindlustus
Veosekindlustus
Masinarikkekindlustus
Laevakindlustus

 

 

Tutvu ka ettevõtte varakindlustus tingimustega

 


 

Küsi pakkumist!

 

 

Kindlustuspakkumise saamiseks täitke avaldus ja saatke see meie e-meilile.Täida avaldus ja edasta epostile.

 

 

DOC     ODT     PDF     Ettevõtte varakindlustuse soovi avaldus

 

 

   info@lkm.ee