Kindlustame ekspedeerija vastutuse

 

Kes on ekspedeerija?

Ekspedeerija on isik, kes ekspedeerimislepinguga kohustub korraldama veose vedamise saatja arvel.

Ekspedeerija vastutuskindlustus

Peale kauba kaotsimineku, kahjustumise ja hilinemise võib kahju tekkida ka ekspedeerija eksimuse tõttu

 • kauba ladustamisel
 • tolliformaalsuste täitmisel
 • kauba käsitsemisel, markeerimisel
 • kindlustuslepingu sõlmimisel
 • ekspordi- ja impordidokumentide vormistamisel või
 • kliendi nõustamisel

Hüvitatakse järgmised kahjud:

 • otsene varakahju
 • ümberlähetamise kulud
 • utiliseerimiskulud
 • maksud, lõivud, avalik-õiguslikud maksed
 • kolmandale isikule tekkinud asjakahju
 • päästmiskulud
 • kohtu- ja õigusabikulud

 


 

Küsi pakkumist!    

 

 

Kindlustuspakkumise saamiseks täitke avaldus ja saatke see meie e-meilile.

 

 

DOC     ODT     PDF   EKSPEDEERIJAVASTUTUSKINDLUSTUSE AVALDUS

 

 

  info@lkm.ee