Tootevastutuskindlustuse eesmärk

Tootevastutuskindlustuse eesmärk on pakkuda kindlustuslepinguga piiritletud ulatuses vastutuskindlustuskaitset:

  • tootjale, toote müüjale või vahendajale
  • teenuse osutajale (kaitse algab pärast teenuse üleandmist tellijale)

 

Tootevastutuskindlustus katab kindlustatu poolt valmistatud või turustatud puudusega tootest või mittenõuetekohaselt osutatud teenusest põhjustatud isiku- ja asjakahjud ning isiku- või asjakahju tagajärjel tekkinud finantskahju.
 

Lisaks hüvitab kindlustatu vastu kindlustuskaitse alla kuuluva nõude esitamise korral nõude tõrjumiseks ja kindlustatu õiguste kaitseks nii kohtus kui ka kohtuväliselt tehtavad mõistlikud ja vajalikud õigusabi- ja kohtukulud.

 

Lisaks toote vastutuskindlustusele, tutvu kindlasti ka tegevuse vastutuskindlustusega.

 


 

Küsi pakkumist!    

 

 

Kindlustuspakkumise saamiseks täitke avaldus ja saatke see meie e-meilile.

 

 

DOC     ODT     PDF   TOOTEVASTUTUSKINDLUSTUSE AVALDUS

 

 

  info@lkm.ee