Liikluskindlustus!

 

 

 

Liikluskindlustusest üldiselt


Liikluskindlustus on kohustuslik kindlustus, mis tagab liiklusõnnetuses kannatanule vara- ja isikukahju hüvitamise.
Liikluskindlustuse tingimused tulenevad liikluskindlustuse seadusest ja on seega Eestis kõikidel kindlustusseltsidel ühesugused. Liikluskindlustuse seadusega on võimalik tutvuda aadressil:

 

Liikluskindlustuse seadus

 

Tavaleping ja poliis


Liikluskindlustuse tavaleping on vastavalt Liikluskindlustuse seadusele kohustuslik kindlustusleping, mis peab olema sõlmitud kõigil Liiklusregistris registreeritud sõidukitel v.a.L1, L2 (mopeedid, mida ei loeta seaduse mõttes mootorsõidukiteks) ning MS, M2S (liiklusregistri maastikusõidukite registrisse kantud sõidukid, mis ei tohi osaleda teeliikluses) kategooria sõidukitele. Liikluskindlustuse tavaleping on tähtajatu ning tuleb sõlmida ka sõidukitele, mis ei osale teeliikluses. Tavalepingu sõlmimine on tasuta. Lepingu võib sõlmida sõiduki omanik, vastutav kasutaja, registreerimistunnistusele märgitud kasutaja või muu kirjalikult volitatud isik.

 

Teeliikluses osalemiseks tuleb lisaks lepingule osta liikluskindlustuse poliis, mida on võimalik osta 1. päevaks kuni 12. kuuks. Tavapoliisi kaasaskandmine ei ole Eestis liiklemiseks kohustuslik.

 

Roheline kaart

 

Roheline kaart on kehtivat liikluskindlustust tõendav dokument välimaal. Roheline kaart on kohustuslik reisimaks väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriike (v.a. Šveits) .  Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides on roheline kaart soovituslik, aga piisab ka ainult liikluskindlustuse tavapoliisist.  Rohelise kaardi väljastab tavapoliisi väljastanud kindlustusandja või edasimüüja. Kindlustusandja võib võtta rohelise kaardi eest täiendavat kindlustusmakset, kui roheline kaart kehtib ka väljaspool Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriike.

Roheline kaart on soovitatav reisides järgmistesse riikidesse:
Austria, Belgia, Küpros, Tšehhi, Saksamaa, Taani, Hispaania, Prantsusmaa, Soome, Suurbritannia, Kreeka, Ungari, Itaalia, Iirimaa, Island, Luksemburg, Leedu, Läti, Malta, Norra, Holland, Portugal, Poola, Rootsi, Slovakkia, Sloveenia, Šveits.

Roheline kaart on kohustuslik reisides järgmistesse riikidesse:
Albaania, Andorra, Bulgaaria, Bosnia ja Hertsegoviina, Valgevene, Horvaatia, Iisrael, Iraan, Maroko, Moldova, Makedoonia, Rumeenia, Serbia ja Montenegro, Tuneesia, Türgi, Ukraina ja alates 01.01.2009 ka Venemaa.

 

Lepingutüübid

 

JAH-leping – maksekohustusega leping. Kindlustusvõtjal on kohustus tasuda kindlustusmakse uueks perioodiks või edastada kirjalikult taasesitatavas vormis avaldus lepingu maksevabaks muutmiseks.

See tähendab, et poliisi lõppedes sõlmitakse automaatselt uus leping ja tekib maksekohustus. Lepingut saab lõpetada ainult kirjalikult esitatud avalduse alusel, mis võib olla koostatud vabas vormis, ja edastatud kindlustusmaaklerile e-posti teel.

EI-leping – maksekohustuseta leping. Kindlustusvõtjal ei ole kohustust tasuda järgneva kindlustusperioodi eest. Seetõttu on ka hind veidi kallim kui JAH-lepingu puhul.

 


 

Küsi pakkumist!

 

Kindlustuspakkumise saamiseks täitke avaldus ja saatke see meie e-meilile.

 

DOC     ODT     LIIKLUSKINDLUSTUSE AVALDUS

 

     info@lkm.ee