Ettevõtte tegevuse vastutuskindlustuse eesmärk

Ettevõtte tegevusega kaasneb alati risk, et tegevuse käigus juhtub midagi, mis võib tekitada kellelegi kahju.

 

Selliste ettevõtte tegevusega kaasnevate riskide maandamiseks on mõistlik sõlmida ettevõtte tegevuse vastutuskindlustuse leping.

 

Ettevõtte tegevuse vastutuskindlustuse eesmärk on hüvitada kindlustuslepinguga piiritletud ulatuses isiku- ja asjakahju ning isiku- või asjakahju tagajärjel tekkinud finantskahju, mis on kahjustatud isikule tekkinud.

  • vahetult kindlustatu kindlustuspoliisile märgitud tegevuse ajal või
  • kindlustatu kui omaniku, üürniku, rentniku või muu kasutaja kinnisasjast, hoonest, ruumist, rajatisest.

Hüvitatakse kindlustatu vastu kindlustuskaitse alla kuuluva nõude esitamise korral nõude tõrjumiseks ja kindlustatu õiguste kaitseks nii kohtus kui ka kohtuväliselt tehtavad mõistlikud ja vajalikud õigusabi- ja kohtukulud.

 

Lisaks ettevõtte tegevuse vastutuskindlustusele, tutvu kindlasti ka tootevastutuskindlustusega.

 


 

Küsi pakkumist!    

 

 

Kindlustuspakkumise saamiseks täitke avaldus ja saatke see meie e-meilile.

 

 

DOC     ODT     PDF   ETTEVÕTTE TEGEVUSE VASTUTUSKINDLUSTUSE AVALDUS  

 

 

  info@lkm.ee