Erialase tegevuse vastutuskindlustuse eesmärk

Erialase tegevuse vastutuskindlustus on mõeldud oma erialal tegutsevatele arhitektidele, arstidele, raamatupidajatele, inseneridele ja muude erialade esindajatele, et kaitsta neid võimalike nõuete eest.

 

Paljude erialade esindajad peavad oma vastutuse kindlustama kohustuslikus korras. Sellise kohustuse on riik pannud notaritele, kohtutäituritele, advokaatidele, audiitoritele, pankrotihalduritele jm erialade esindajatele.

 

Erialase tegevuse tsiviilvastutuse kindlustamise eesmärk on pakkuda kindlustuslepinguga piiritletud ulatuses kindlustuskaitset isikule, kes põhjustas kindlustuspoliisil märgitud erialal tegutsedes, mittetahtlikult põhjustas isiku-, asja- või finantskahju, mille eest ta seaduse järgi vastutab.

 

Lisaks erialase tegevuse vastutuskindlustusele tutvu kindlasti ka ettevõtte tegevuse vastutuskindlustusega.

 


 

Küsi pakkumist!    

 

 

Kindlustuspakkumise saamiseks täitke avaldus ja saatke see meie e-meilile.

 

 

DOC     ODT     PDF   ERIALASE TEGEVUSE VASTUTUSKINDLUSTUSE AVALDUS

 

DOC     ODT     PDF   ADVOKAATIDE ERIALASE TEGEVUSE VASTUTUSKINDLUSTUSE AVALDUS

DOC     ODT     PDF   ARHITEKTIDE ERIALASE TEGEVUSE VASTUTUSKINDLUSTUSE AVALDUS (aastamaht)

DOC     ODT     PDF   ARHITEKTIDE ERIALASE TEGEVUSE VASTUTUSKINDLUSTUSE AVALDUS (projekt)

DOC     ODT     PDF   KOHTUTÄITURITE ERIALASE TEGEVUSE VASTUTUSKINDLUSTUSE AVALDUS

DOC     ODT     PDF   MEDITSIINITÖÖTAJA ERIALASE TEGEVUSE VASTUTUSKINDLUSTUSE AVALDUS

DOC     ODT     PDF   NOTARITE ERIALASE TEGEVUSE VASTUTUSKINDLUSTUSE AVALDUS

DOC     ODT     PDF   PATENDIVOLINIKU ERIALASE TEGEVUSE VASTUTUSKINDLUSTUSE AVALDUS

DOC     ODT     PDF   RAAMATUPIDAJATE ERIALASE TEGEVUSE VASTUTUSKINDLUSTUSE AVALDUS

 

 

  info@lkm.ee