Ehitise omanik vastutab territooriumi ohutuse eest

Ehitise omanik vastutab hoone ja selle juurde kuuluva territooriumi ohutuse eest. Kahju võib tekkida näiteks jalakäijatele, külalistele jt.

Kinnisasjast, hoonest, ruumist või rajatisest tuleneva kahjujuhtumi korral on kahju kannatanul õigus esitada hoone omaniku vastu kahjunõue ning omanik peab kahju hüvitama. Ehitise omaniku vastutuskindlustusega saab ehitise omanik kindlustada ehitisest tuleneva vastutuse.

Ehitise omaniku vastutuskindlustus hõlmab ka üürnikele ja rentnikele põhjustatud kahju.

Suurtes büroohoonetes võib olla palju rentnikke, kellel on väärtuslikku vara (kontoriseadmed, -mööbel jm), ning tekitatud kahju võib olla väga suur.

 

Näiteid võimalikest õnnetustest, kus seaduse alusel kannab vastutust hoone omanik:

  • hoone katuselt kukkunud lumi vigastas hoone kõrvale pargitud sõidukit
  • jalakäija kukkus libedal liivatamata kõnniteel ja murdis käeluu
  • hoone küljest kukkus alla detail (näiteks katusekivi) ja tabas möödujat
  • siseneja komistas hoone katkisel trepil ja sai vigastada
  • büroohoones tekkinud veeavarii tõttu sai rentnike vara kahjustada

 

Korteriomanike kaasomandi vastutuskindlustus

Korteriomanike kaasomandi kindlustusega saavad korteriühistusse kuuluvad korteriomanikud ühiselt kindlustada oma vastutuse, kui kahju peaks tekkima näiteks kaasomandisse kuuluvatest hoone konstruktsioonidest, välispiiretest, üldkasutatavatest ruumidest, tehnosüsteemidest jne.

 


 

Küsi pakkumist!    

 

 

Kindlustuspakkumise saamiseks täitke avaldus ja saatke see meie e-meilile.

 

 

DOC     ODT     PDF   EHITISE VÕI KINNISTU OMANIKU VASTUTUSKINDLUSTUSE AVALDUS 

 

 

  info@lkm.ee