Ärikatkemisega seotud kahjude ja saamata tuluga seotud riskide kindlustus.

 

Äritegevuse katkemise kindlustuse puhul hüvitatakse kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud äritegevuse
katkemise kahju (saamata jäänud ärikasum ja püsikulud) ja äritegevuse katkemise tagajärjel tekkinud
kahju piiramiseks tehtavad põhjendatud lisakulud. Äritegevuse katkemise kindlustus aitab taastada
ettevõtte majandusliku olukorra, mis oleks ettevõttel olnud, kui kindlustusjuhtumit poleks toimunud.

 

Kindlustatud esemeks võivad olla:

  •  Ärikasum ja püsikulud
  •  Renditulu

 

Kindlustatud ese on kindlustuslepingus märgitud äritegevuse (toodete müük või teenuste osutamine)
ärikasum ja püsikulud ning äritegevuse katkemise tagajärjel tekkinud kahju piiramiseks tehtavad
majanduslikult põhjendatud lisakulud. Renditulu on kindlustatud samasugustel alustel nagu ärikasum
ja püsikulud.

 

Kindlustusjuhtum on kindlustusvõtja ja kindlustatud isiku suhtes ootamatu ja ettenägematu sündmus,
mille käigus katkeb kindlustuskohas kindlustuskaitse kehtivuse ajal varakindlustusjuhtumi tagajärjel
kindlustuslepingus märgitud äritegevus (või väheneb käive).


Kindlustusjuhtumid on:

  • Tulekahju
  • Veeavarii
  • Murdvargus
  • Vandalism
  • Torm
  • Üleujutus

 

Ärikatkestuse kindlustuslepingu sõlmimise eeldus on ettevõtte vara kindlustamine.

 

Tutvu ettevõtte varakindlustus tootega.

 

Tutvu toote tingimustega.

 


 

Küsi pakkumist!    

 

 

Kindlustuspakkumise saamiseks täitke avaldus ja saatke see meie e-meilile.

 

 

DOC     ODT     PDF   Ärikatkemise kindlustuse soovi avaldus

 

 

  info@lkm.ee